Electricitat i Televisió

Al servei de la Parròquia

Electricitat i Televisió

  

Preus Decodificadors:

  · Decodificador SD :                                    50 € + IGI

  · Decodificador HD :                                    90 € + IGI