Electricitat i Televisió

Al servei de la Parròquia

Electricitat i Televisió

  

L'Alta a Cablemutua és Gratuïta.

Tarifes mensuals Cablemutua:

  · Paquet Bàsic :                                    27,90 € + IGI

  · Paquet Bàsic Jubilat:                          21,50 € + IGI

  · Paquet Bàsic Sport:                            47,89 € + IGI

  · Paquet Bàsic Sport Bar:                   186,89 € + IGI

  · Targeta GolTV:                                   20,90 € + IGI        

  · PCMCIA (Pc Card):                                  35 € + IGI