Electricitat i Televisió

Al servei de la Parròquia

Electricitat i Televisió

  

En el moment de decidir la creació d'una entitat que s'ocupés de la producció i la distribució d'energia elèctrica a Sant Julià de Lòria, es van defugir aspectes purament mercantilistes, per trobar la fórmula idònia per a les finalitats que es cercaven, donant naixement a la MÚTUA. Pot dir-se que les circumstàncies del moment, allà per l'any 1913, amb les dificultats inherents a una societat eminentment agrícola i amb pocs recursos financers, obligaven gairebé a provocar aquella solució. Efectivament, pot entendre's que la situació era precària i que era difícil, per les mateixes circumstàncies de l'època, preveure una evolució, intensa i profunda, com la que ha portat als moments actuals.